วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2552

เรียงความเรื่องช้างไทย

เรียงความ
เรื่องช้างไทย

ช้างไทยเป็นช้างที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณและช้างเป็นสัตว์ที่สำคัณและผักพันกับคนไทยมากและยังเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาตลอดและยังได้ช่วยบรรพบุรุษรบ อีกด้วย
ซึ่งตอนที่หนูยังเด็กหนูได้ไปขี่ช้างมันสนุกมากเลยและได้ดูช้างแสดงความสามารถพิเศษของล่ะ เช่นการปั่นจักยน แตะฟุลบอล วาดรูป มันเคารพคนที่มาชมมันแสดงความสามารถพิเศษด้วย และยังเคารพคนที่ฝึกมันอีกด้วย แต่พอโตขึ้นหนูก็คิดว่าสงสารมันมากกว่าที่จะเห็นมันแสดงสามารถของมันแต่หนูว่ามันคงถูกพวกมนุษย์บังคับพวกมันให้ทำมากกว่า
ช้างไทยในวันนี้คงตัวโตเฉียวฉลาดสง่างดงามและยิ่งใหญ่เช่นเดิมแต่ดูเหมือนว่าช้างไทยจะถูกลืมเลียนและเห็นความสำคัญน้อยลงทุกทีๆ
สมัยรัชกาลที่1 ไทยช้างคงได้ช่วยคนไทยสู้รบมากมายหลายตัว และยังเสียสละชีวิตของมันด้วย วันช้างไทยเป็นที่13มีนาคม ทุกต่างช่วยอนุรักษ์ช้างไทยไว้เพื่อมันมีอยู่ที่เมืองต่อไปชั่วลูกชั่วหลาน

ไม่มีความคิดเห็น: